پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی

پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی

تعداد کل مقالات : 88 مقاله

موسسه آموزش عالی نگاره (زیر نظر وزارت علوم) صاحب امتیازی این نشریه را بر عهده دارد. چاپ مقالات در این فصلنامه، امتیاز برای تقویت رزومه، دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و عملکرد پژوهشی اساتید محترم دانشگاه‌ها محسوب می‌شود.

 

محورهای پذیرش مقاله:

ــ علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
ــ حقوق
ــ فلسفه و فلسفه علم
ــ روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی
ــ جامعه‌شناسی، مردم شناسی و ارتباطات
ــ علوم مدیریتی و حسابداری
ــ علوم اقتصادی
ــ هنر، معماری و شهرسازی
ــ زبان‌شناسی و ادبیات
ــ تاریخ و گرایش‌های آن
ــ الهیات و معارف اسلامی
ــ جغرافیای شهری، طبیعی، روستایی، سیاسی، گردشگری

دکتر محمد علی ماهانی: 09135166342

ایمیل: Pantajournal@gmail.com

ایمیل دوم: Info@Sciencejournals.ir

 

تلگرام پایگاه: خط تلگرام زیر، بر روی تمام سیستم کارمندان پایگاه فعال می‌باشد و مکاتبه کارمندان با پژوهشگران عزیز با این خط انجام می‌شود.

 09135166342