پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی

پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی

تعداد کل مقالات : 135 مقاله

موسسه آموزش عالی نگاره (زیر نظر وزارت علوم) صاحب امتیازی این نشریه را بر عهده دارد. چاپ مقالات در این فصلنامه، امتیاز برای تقویت رزومه، دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و عملکرد پژوهشی اساتید محترم دانشگاه‌ها محسوب می‌شود.

 

محورهای پذیرش مقاله:

ــ علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
ــ حقوق
ــ فلسفه و فلسفه علم
ــ روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی
ــ جامعه‌شناسی، مردم شناسی و ارتباطات
ــ علوم مدیریتی و حسابداری
ــ علوم اقتصادی
ــ هنر، معماری و شهرسازی
ــ زبان‌شناسی و ادبیات
ــ تاریخ و گرایش‌های آن
ــ الهیات و معارف اسلامی
ــ جغرافیای شهری، طبیعی، روستایی، سیاسی، گردشگری

دکتر محمد علی ماهانی: 09135166342

ایمیل: Pantajournal@gmail.com

ایمیل دوم: Info@Sciencejournals.ir

 

تلگرام پایگاه: خط تلگرام زیر، بر روی تمام سیستم کارمندان پایگاه فعال می‌باشد و مکاتبه کارمندان با پژوهشگران عزیز با این خط انجام می‌شود.

 09135166342