پژوهش های تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش های تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد کل مقالات : 7 مقاله

محورهای همایش

ــ اخلاق ورزشی

ــ اسلام و تربیت بدنی

ــ اقتصاد ورزشی، حمایت مالی و بازاریابی ورزشی

ــ المپیک

ــ آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی

ــ آموزش تربیت بدنی

ــ بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

ــ بیومکانیک ورزشی

ــ بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی

ــ تاریخچه ورزش

ــ تربیت بدنی و علوم ورزشی

ــ تربیت بدنی ویژه

ــ تغذیه ورزشی و مواد کمکی نیروزا

ــ تفریحات ورزشی و اوقات فراغت

ــ جامعه شناسی ورزش

ــ جنسيت و ورزش

ــ حرکات اصلاحی

ــ رشد حرکتی

ــ روانشناسی ورزشی

ــ روانشناسی ورزشی

ــ علم تمرین

ــ فرهنگ در ورزش

ــ فلسفه ورزش

ــ فیزیولوژی علمی عضلانی

ــ فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

ــ فیزیولوژی ورزشی

ــ فیزیولوژی ورزشی  فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی

ــ فیزیولوژی ورزشی کاربردی

ــ قلب و عروق و تنفس

ــ کودک، زن، سالمندان و ورزش

ــ گردشگری ورزشی

ــ مداد ورزشی

ــ مدیریت اوقات فراغت ورزشی و تفریحی

ــ مدیریت بازاریابی ورزشی

ــ مدیریت راهبردی و سازمان‌های ورزشی

ــ مدیریت رسانه ‌های ورزشی

ــ مدیریت رویدادهای ورزشی

ــ مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

ــ مدیریت ورزشی

ــ ورزش معلولین

ــ ورزش و سلامت

ــ یادگیری حرکتی

ــ یادگیری حرکتی

ــ فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی


 

دکتر محمد علی ماهانی: 09135166342

ایمیل: Pantajournal@gmail.com

ایمیل دوم: Info@Sciencejournals.ir

 

تلگرام پایگاه: خط تلگرام زیر، بر روی تمام سیستم کارمندان پایگاه فعال می‌باشد و مکاتبه کارمندان با پژوهشگران عزیز با این خط انجام می‌شود.

 09135166342