دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (بررسی تاثیر استفاده از خدمات خودپرداز (تعداد شعب و باجه‌های بانکی، نرخ بالای وام‌های عملیاتی، سطح حقوق و دستمزد مشتریان) بر کارایی هزینه در بانک ملت)
نویسندگان مقاله : مرضیه محرابی. دکتر حسن رنگریز
تعداد صفحات : 16 صفحه