دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (تغزّل‌ در شعر غاده السّمان و مقایسه آن با غزل های دیوان شعر سیمین بهبهانی)
نویسندگان مقاله : دکتر جعفری. رحیمی. گلذار سیرجانی . فرجی. مرادی. اسماعیل نژاد. پهلوان نژاد
تعداد صفحات : 16 صفحه