دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (تاثیر تلاوت قرآن بر روحیه تاب آوری و اضطراب رقابت در ورزش کونگ فوکاران شهر خوی)
نویسندگان مقاله : وحید محبوبی،معصومه حسینی، عبدالمهدی نصیرزاده
تعداد صفحات : 8 صفحه