دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (تحلیل بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1345 در خصوص ساختمان فرسوده)
نویسندگان مقاله : کاوه رضایی،حسن محمدزاده،سیدعلی نوربخش،بهنام تیر افکن، نسترن تیر افکن
تعداد صفحات : 22 صفحه