دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (بررسی رابطه افشای اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت‫های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نقش تعدیلگر استقلال هیات مدیره‬)
نویسندگان مقاله : کورش جمالی، جعفر تاب
تعداد صفحات : 16 صفحه