دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (رابطه بین هوش معنوی و منزلت اجتماعی با اهمال کاری مدیران متوسطه دوم آموزش و پرورش شهر اصفهان)
نویسندگان مقاله : اشرف میرحیدری، ناهید امراللهی
تعداد صفحات : 12 صفحه