دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (نقش و جایگاه شهرداری‌ها در مدیریت بحران)
نویسندگان مقاله : فاطمه آرزم، احمد ملایی نسب،صدیقه ماندگاری، لیلا اسدی
تعداد صفحات : 16 صفحه