دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات شرکتهای باربری جاده ای (مورد مطالعه: شرکت‌های باربری جاده ای استان زنجان))
نویسندگان مقاله : عليرضا ميرزاجانی
تعداد صفحات : 14 صفحه