دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (مدیریت تحریم ‫های اقتصادی با نگاهی به درون و برون‬‬)
نویسندگان مقاله : کاظم رحیمی،مجتبی رضاپورسردره، قاسم منصوری،حسین بدیعی
تعداد صفحات : 9 صفحه