دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (مديريت تبديل تهديد به فرصت در بازار کسب وکارهای کرونایی)
نویسندگان مقاله : مینا بابازاد ه فرخران،رقیه رضایی گیگلو
تعداد صفحات : 8 صفحه