دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (تأثیر یافته‫ های جرم ‫شناسی بر خبرسازی در فرایند کیفری‬‬)
نویسندگان مقاله : احسان فرهادی سمن بانی
تعداد صفحات : 23 صفحه