دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (تأثیر محبوبیت و مقبولیت مدیران بر نگرش و رفتار منطبق با آموزه¬های اسلامی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت خودروسازی زامیاد))
نویسندگان مقاله : مرتضی منتظرالمهدی ،کورش پارسا معین
تعداد صفحات : 11 صفحه