دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (امکان‌سنجی تحقق ربا در تنزیل اسناد تجاری)
نویسندگان مقاله : دکتر سید عباس جزایری، زهرا پارسا
تعداد صفحات : 12 صفحه