دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (بررسی اثربخشی آموزش آموزه‌های مذهبی برگرفته از نهج‌البلاغه بر کاهش خشم در زمینه لجاجت و کینه‌توزی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان خرمشهر)
نویسندگان مقاله : منصور سودانی،عبدالله شفیع آبادی،ثریا آقابکی
تعداد صفحات : 25 صفحه