دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (مقایسه و عملکرد راهکارهای موثر بر جاذبه‌های ورزشی و گردشگری استان کرمانشاه)
نویسندگان مقاله : سعید قباسیاه، اسلام محمدی،بهروز خداکرمیان گیلانی،اردشیر محمدبیگی، ایوب محمدبیگی
تعداد صفحات : 13 صفحه