اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری

تعداد مقالات
939

تلفن همراه
09135166342

تلفن ثابت
035-38309068

آدرس ایمیل
pantajournal@gmail.com
وب سایت www.pantajournals.ir
صاحب امتیاز موسسه آموزش عالی نگاره

ISSN آنلاین
2588-3593

ISSN چاپی
2588-3593

آدرس پستی
یزد. بلوار دانشجو. ساختمان پانتا. صندوق پستی: 89175/314
موسسه آموزش عالی نگاره (زیر نظر وزارت علوم) صاحب امتیازی این نشریه را بر عهده دارد. چاپ مقالات در این فصلنامه، امتیاز برای تقویت رزومه، دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و عملکرد پژوهشی اساتید محترم دانشگاه‌ها محسوب می‌شود.

محورهای تالیف مقاله برای فصلنامه
ـ مدیریت بازرگانی
ــ مدیریت گردشگری و جهانگردی
ــ مدیریت صنعتی
ــ مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی
ــ مدیریت اجرایی
ــ تحول در سیستم های مدیریت اطلاعات
ــ مديريت و کارآفريني
ــ چالش های فرا روی مدیریت و افق های نوین در مدیریت
ــ مديريت بيمه
ــ یادگیری سازمانی
ــ مديريت مالی
ــ سازماندهی و اصلاح روش ها و تشکیلات
ــ مديريت استراتژيک
ــ بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی و مدیریت استعداد در مدیریت تحول
ــ مديريت کسب و کار و تجارت الکترونیک
ــ مدیریت تعارض و چالش های رفتاری،نقش شایسته گزینی و شایسته پروری در تحول سازمان ها
ــ مدیریت دانش(KM)
ــ بازاریابی و بازارسازی
ــ مدیریت دولتی، مدیریت دولتی نوین (NPA)
ــ نقش مدیریت جهادی در همسویی سیاست های سازمان ها و برنامه های کلان کشور و افزایش تولیدملی
ــ مدیریت زمان در سازمان ها و شرکت ها
ــ مدیریت رفتار سازمانی
ــ توانمند سازی منابع انساني، مدیریت بهره وری و عوامل موثر بر بهره وري نیروی انساني
ــ مدیریت آموزش عالی
ــ مدیریت امور بانکی
ــ مدیریت شهری
ــ سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی
ــ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
ــ کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام
ــ مدیریت محیط زیست
ــ مدیریت رسانه و مديريت امور فرهنگی
ــ مدیریت ریسک، مدیریت بحران
ــ مدیریت سرمايه فکري توسعه پایدار
ــ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
ــ هوش هیجانی و هوش معنوی
ــ اخلاق حرفه ای و رضایتمندی شغلی و تحول نظام اداری
ــ مدیریت اسلامی
ــ ارزیابی عملکرد کارکنان
ــ مباحث اقتصاد دانش بنيان
ــ مديريت تكنولوزي و دانش مربوط
ــ تجاري سازي و انتقال فناوري
ــ مديريت فناوري و نوآوري
ــ و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت و حسابداری