اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی محاسبات تکاملی و هوش جمعی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ
از 1395/12/17 لغایت 1395/12/19
دامنه های جستجو
• الگوریتم های وراثتی
• برنامه نویسی وراثتی
• روش های های تکاملی
• برنامه نویسی تکاملی
• تکامل تفاضلی
• سیستم ایمنی مصنوعی
• بهینه سازی ازدحام جمعیت
• بهینه سازی کلونی مورچگان
• تغذیه باکتریایی
• زنبورهای مصنوعی
• جستجوی هارمونی
• جستجوی گرانشی
• محاسبات کوانتومی
• الگوریتم کرم های شب تاب
• الگوریتم های ترکیبی
• رقابت استعماری
• جستجوی ممنوعه
• الگوریتم خفاش
• چکه آب های هوشمند
• سایر الگوریتم های فرااکتشافی
دامنه های مسئله
• پیوسته
• دودویی
• گسسته
• ترکیبی
• چند هدفه
• چند کیفیتی
• دینامیک
• مقیاس بزرگ
• بسیار هدفه
• تکامل همزمان
• مدل های جانشین
• رمزگزاری و نمایش
• تنظیم پارامتر
• اندازه گیری عملکرد
• عملگرها
• موازی سازی
• یادگیری و تطبیق
• محدود شده
• تجزیه و تحلیل ثبات و حساسی
• عدم قطعیت
• تجزیه و تحلیل ریاضی
دامنه های کاربرد
• سیستم ها و کنترل
• رباتیک
• سیستم های قدرت
• مهندسی ارتباطات
• تحقیق در عملیات
• علوم تصمیم گیری
• سیستم های اطلاعاتی
• محاسبات اینترنت
• بیوانفورماتیک
• بیولوژی محاسباتی
• طراحی ماشین
• هوش تجاری
• پردازش تصویر
• بینایی ماشین
• شناخت و تشخیص الگو
• پردازش سیگنال
• شبکه ها و گراف ها
• تولید
• هنر و موسیقی
• کشاورزی و تغذیه
• داده کاوی
• زبان، گفتار، زبان شناسی
• سیستم های فازی
• شبکه های عصبی
• یادگیری ماشین
• سیستم های چند عامله
• پزشکی
• پیش بینی
• زمان بندی
• مهندسی نرم افزار
• معماری کامپیوتر
• طراحی سخت افزار
• کاربردهای صنعتی
• ذخیره انرژی