اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ
از 1395/10/30 لغایت 1395/10/30
- فلسفه و مبانی اسلامی پیشرفت
- اصول و قواعد ارزشی حاکم بر پیشرفت
- مدیریت و مهندسی پیشرفت انقلاب اسلامی درجهان
- مدیریت و مهندسی پیشرفت علم و فناوری
- مدیریت و مهندسی پیشرفت فرهنگی
-مدیریت و مهندسی پیشرفت اقتصادی
- کارآفرینی و مدیریت کسب وکار
-و...