اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس منطقه ای توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

تاریخ
از 1395/12/04 لغایت 1395/12/05
-قدرت
-الکترونیک
-سیستم های مخابراتی
-سیستم های کنترل
-مهندسی و علوم کامپیوتر
-مهندسی امنیت شبکه
-مهندسی پزشکی