اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام

تعداد مقالات
0

همراه
09195489387

تلفن ثابت

ایمیل
info@ric2018.ir
وب سایت www.ric2018.ir/fa

برگزار کننده
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها

تاریخ
از 1397/06/31 لغایت 1397/06/31
• پژوهش های دینی
• علوم اسلامی
• فقه
• حقوق
• الهیات
• معارف
• علوم انسانی و اجتماعی