اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
bioconf2016@usb.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ
از 1395/09/03 لغایت 1395/09/04
• اکولوژی
• بیو تکنولوژی
• بیوانفورماتیک
• بیوسیستماتیک جانوری
• بیوسیستماتیک گیاهی
• بیوشیمی
• تکامل
• جنین شناسی
• زیست شناسی جانوری
• زیست شناسی دریا
• ژنتیک
• سلولی و مولکولی
• فیزیولوژی جانوری
• فیزیولوژی گیاهی
• محیط زیست و فضای سبز
• میکروبیولوژی
• نانوبیوتکنولوژی