اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی (استان قزوین)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
اداره كل ميراث فرهنگي استان قزوين

تاریخ
از 1395/10/01 لغایت 1395/10/02