اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تاریخ
از 1395/10/29 لغایت 1395/10/29