اطلاعات همایش

همایش
خیر ماندگار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-86015336

ایمیل
info@alaconf.ir
وب سایت www.hconf.ala.org.ir

برگزار کننده
بنیاد خیریه آلاء

تاریخ
از 1397/10/10 لغایت 1397/10/11
اقتصاد و مدیریت
مدل‌سازی فعالیت‌های خیرین برجسته در حوزه امور خیر و وقف
مدل‌های خلاقانه و نوین جذب مشارکت‌های مالی و مدیریت نیروهای داوطلب
بررسی چالش‌ها و آسیب‌های خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد
مدیریت عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد و موسسه‌های خیریه
شاخص‌های اولویت‌بندی امور خیر و شناسایی امور خیر اولویت‌دار برزمین مانده
قلمروهای نوین فعالیت‌های اقتصادی خیریه‌ها: کارآفرینی، برندسازی، بورس
امور خیر و نظام مالیاتی، شفافیت و نظارت
وضعیت و آسیب‎های نظام مدیریت (خط‌مشی‌گزاری و برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرا، نظارت و کنترل) امور خیر و وقف
مطالعات نظری و تطبیقی نظام مدیریت امور خیر و وقف
الگوها و تجربیات موفق سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه و وقف
نظام تقسیم کار و یکپارچه‌سازی مدیریت امور خیر و نیکوکاری
مدل‌ها، راهکارها و مصادیق همکاری سازمان‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد
ارزیابی فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه و وقف
برندسازی در حوزه امور خیر و نیکوکاری

تاریخ
تاریخ تحولات و گسترة دهش در ایران باستان
تاریخ تحولات و گسترة وقف و نیکوکاری در ایران دوران اسلامی
تاریخ تحولات و گسترة امور عام¬‌المنفعه و خیریه در جهان اسلامی و غربی در دوران پیشامدرن
تاریخ تحولات و گسترة امور خیر و نیکوکاری ادیان در ایران
تاریخ افراد و خاندان¬‌های واقف و نیکوکار و عملکرد آنان
تجدد، تحولات و گسترة نیکوکاری و امور عام¬‌المنفعه و خیریه در ایران معاصر
بررسی تاریخی مفهوم و گسترة مسئولیت ¬اجتماعی و مشارکت در امور عام‌¬المنفعه و خیریه در ایران
تاریخ مؤسسات عام¬‌المنفعه و خیریة دولتی، نیمه دولتی و مردم‌نهاد در ایران
بررسی تاریخی جایگاه و نقش فعالیت¬‌های عام‌¬المنفعه و خیریه در بهبود و رفع معضلات و آسیب¬‌های اجتماعی در دوران معاصر
بررسی تاریخی حضور زنان در مدیریت امور خیر در ایران معاصر
فعالیت‌های نیکوکارانه تاریخ نگاران
بررسی شرح احوال خیرین و واقفین بزرگ و نوآور در ایران
تبارشناسی وقف‌نامه‌ها

آموزش
مفهوم‌سازی و آموزش امور خیریه
جایگاه نیکوکاری و امور خیر در آموزش‌های غیررسمی (خانواده و نهادهای اجتماعی)
جایگاه نیکوکاری و امور خیر در آموزش‌های رسمی (مدرسه‌ای و دانشگاهی)
نقش آموزش عمومی در نوآوری حوزه امور خیر و نیکوکاری
نقش آموزش و پرورش در ترویج، توسعه و نهادینه‌سازی امور خیر و نیکوکاری
آموزش و تعالی حرفه‌ای کارکنان حوزه امور خیر و نیکوکاری
امور خیر و نیکوکاری در برنامه درسی آموزش عالی ایران
آسیب‎شناسی الگوهای آموزش نیکوکاری و امور خیر در ایران
کارایی الگوهای بهره‎گیری نهادهای آموزشی ایران از خیریه‌ها و موقوفات
قلمروهای نوین حوزه امور خیر و آموزش (امور خیر اولویت‌دار برزمین مانده)
مدیران و معلمان نیکوکار
مدارس نیکوکار
برنامه درسی نیکوکاری
آینده‌شناسی آموزش نیکوکاری در ایران

روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی
روان‌شناسی، سلامت روان و نیکوکاری
تحلیل روان‌شناختی فعالیت‌های خیریه و نیکوکاری در دوره‌های مختلف حیات فردی
تحلیل روان‌شناختی فعالیت‌های خیریه و نیکوکاری در گروه‌های مختلف اجتماعی
تیپ‌شناسی شخصیتی خیرین در نحوه ورود به فعالیت‌های خیرخواهانه مختلف
راهکارهای تحول در باورها و نگرش‌های فردی در حوزه امور خیر
تحولات و الگوهای مددکاری اجتماعی در ایران و نقد و بررسی آن‌ها
مطالعه تطبیقی مددکاری اجتماعی در ایران و جهان
نهادهای مددکاری اجتماعی و بررسی عملکرد آن‌ها
روان‌شناسان نیکوکار
تحلیل روان‌شناختی فعالیت‌های خیریه و نیکوکاری
هوش و سلامت معنوی و فعالیت‌های خیرخواهانه
آسیب‌های اجتماعی، مداخلات اجتماع‌محور، حمایت‌یابی، توانبخشی و امور خیریه
نقش و جایگاه مددکاری اجتماعی در سازماندهی و ارتقاء فعالیت‌های خیریه
رفتارهای مطلوب اجتماعی، سلامت اجتماعی (رفتارهای فرا اجتماعی) و امور خیریه


فلسفه و مبانی
تحولات مفهومی و گستره امور خیر و نیکوکاری و وقف
گونه‎شناسی امور خیر و نیکوکاری و وقف
تشریح و تبیین امور خیر برزمین‎مانده
مبانی امور خیر و نیکوکاری
مفهوم‌شناسی امور خیر در قرآن و روایات
مبانی، روش‌ها و مدل‌های احسان و نیکوکاری در قرآن و روایات
مفهوم مسئولیت اجتماعی، تعاون، دوستی، دگریاری و یاری‌گری در حوزه امور خیر و نیکوکاری
بررسی تطبیقی نگاه فلاسفه به امر خیر و نیکوکاری
بررسی نگرش فلاسفه به فعالیت‌های خیرخواهانه و سازمان‌های مردم‌نهاد
نقش مباحث فلسفی در توسعه امور خیر و نیکوکاری
فعالیت‌های نیکوکارانه فلاسفه
منطق عمل خیر و فعالیت نیکوکارانه
آینده‌شناسی امور خیر و نیکوکاری
منطق و فلسفه سیاست‌گزاری امور خیر و نیکوکاری

هنر و ادبیات
بررسی و تحلیل آیین‌ها، رسوم و اعتقادات عامه در حوزه امور خیر و نیکوکاری
چگونگی بسط و ترویج امور خیر و وقف از طریق هنر و ادبیات
نیکی، نیکوکاری، خیر و احسان در متون ادب فارسی
بررسی جنبه‌‌های هنری در معماری بناهای تاریخی ساخته شده توسط خیران
جایگاه خیر و نیکوکاری در هنر و ادبیات معاصر ایران
نسبت بین هنر و نیکوکاری در ایران
نقش هنر و ادبیات در توسعه فرهنگ و فعالیت‌های خیرخواهانه و نیکوکاری
نیکی و نیکوکاری در ادبیات کودک و نوجوانان
بازتاب خیر و نیکوکاری در سینمای مستند
بازتاب خیر و نیکوکاری در فرهنگ و ادب عامه
بررسی جنبه‌های زبانی و گونه‌شناسی وقف نامه‌ها
خیریه و ترویج فرهنگ و زبان فارسی

جامعه و فرهنگ
وضعیت و تحولات امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه
آسیب‌شناسی امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی امور خیر و نیکوکاری
امور خیر به مثابه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
امور خیر و سلامت اجتماعی
گروه‌های قومی، مذهبی و فعالیت‎های امور خیر و داوطلبانه
زنان و امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه
سالمندان و جوانان، امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه
نهادهای اجتماعی (خانواده و آموزش) و فعالیت‌های داوطلبانه
نظریه‌های اجتماعی و فرهنگی و امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در گسترش فرهنگ امور خیر
آینده‌پژوهی اجتماعی امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه
دین و امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه
آسیب‌شناسی اجتماعی فعالیت‌های خیریه

حقوق و سیاست
ابعاد حقوقی مسائل جدید در عرصه امور خیر و نیکوکاری (از قبیل: سرپرستی کودکان، اهداء عضو، اهدای خون و...)
جایگاه قوانین و نقش نهادهای قانونی و حقوقی و موسسات عمومی در گسترش امور خیر و نیکوکاری
نقش نهادهای نظارتی در کارآمدی موسسات خیریه
آسیب‌شناسی حقوقی امور خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن
آسیب‌شناسی قوانین در عرصه گسترش خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن
خلأهای قانونی و چگونگی اصلاح آن در عرصه‌های امور خیر و نیکوکاری
مطالعات تطبیقی حقوقی در عرصه خیر و نیکوکاری
کارکردهای سیاسی نهادهای خیریه: نسبت دولت با خیریه
حقوقدانان و سیاستمداران نیکوکار
جایگاه نهادهای سیاسی و مدنی در گسترش امور خیر و نیکوکاری
جایگاه دولت در گسترش امور خیر و نیکوکاری در جامعه
آسیب‌شناسی سیاسی امور خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن
موانع سیاسی و حقوقی گسترش امور خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن
دیپلماسی نیکوکارانه

فقه و اخلاق
مبانی فقهی امور خیر و نیکوکاری
امور خیر و نیکوکاری در فقه شیعه و فقه مذاهب اسلامی
جنبه‌های فقهی امور خیر و نیکوکاری
اخلاق امور خیر و نیکوکاری در دیدگاه‌های اسلامی
اخلاق امور خیر و نیکوکاری در ادیان مختلف
فقهای نیکوکار
فقه اسلامی و تأمین منابع مالی انجام امور خیر
فقه اسلامی و چالش‌های موجود در انجام امور خیر
الزامات و چالش‌های اخلاقی در انجام امور خیر
آسیب‌شناسی کار خیر و خیران و راه‌حل‌های فقهی آن
ظرفیت فقه برای گسترش امور خیر
رابطه تعاملی تربیت اقتصادی (فقهی و اخلاقی) و ترویج فرهنگ خیر

ارتباطات، رسانه و فضای مجازی
سنخ‌شناسی امور خیر در فضای مجازی (کارکردها، ویژگی‌ها، تاثیرها، مخاطبان، نهادها)
مقایسه تطبیقی بازنمایی امور خیر در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی
نقش رسانه در بازتولید امور خیر
نیازسنجی امور خیر در رسانه
آسیب‌شناسی امور خیر در فضای مجازی
سیر تاریخی عملکرد رسانه در امور خیر
عملکرد رسانه در امور خیر بر حسب موقعیت جغرافیایی
رسانه‌های نیکوکاری و امور خیر
خدمات متقابل رسانه و نیکوکاری
خبرنگار نیکوکار و خیر
انعکاس امور خیر و نیکوکاری در رسانه‌های جمعی ایران
فضای مجازی و نیکوکاری