اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس بین المللی منطق موجهات و کاربردهای آن در علوم کامپیوتر

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
University of Tehran

تاریخ
از 1395/06/27 لغایت 1395/06/31