اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس ملی حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
سازمان فناوری اطلاعات ایران

تاریخ
از 1395/02/18 لغایت 1395/02/19
• امنيت شبکه‌هاي رايانه‌اي
• امنيت شبکه‌هاي بي‌سيم
• امنيت سامانه‌هاي نهفته
• امنيت سامانه‌هاي صنعتي
• امنيت برنامه‌نويسي
• امنيت سرويس‌هاي شبکه
• امنيت سيستم‌عامل
• امنيت پايگاه داده
• تشخيص و تحليل بدافزارها
• جرم‌يابي قانوني ديجيتال
• روش‌هاي کشف، رفع و مديريت آسيب‌پذيري
• روش‌هاي مدل‌سازي و ارزيابي آسيب‌پذيري
• آگاهي‌رساني، پشتيباني و امداد در حوزه افتا
• زمينه‌هاي نو و بديع در حوزه افتا