اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی هزاره باباطاهر- چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
mafakher.hamedan@gmail.com

برگزار کننده
دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
از 1396/12/09 لغایت 1396/12/10
• عرفان و حکمت باباطاهر:
• مشرب عرفانی باباطاهر
• عرفان باباطاهر
• اصطلاحات عرفانی باباطاهر
• سلوک عرفانی باباطاهر
• قلندریات در افکار باباطاهر
• رابطه باباطاهر با قلندریه
• همانندی¬های عرفانی باباطاهر و عین¬القضات همدانی
• مرگ اندیشی عرفانی باباطاهر
• وحدت وجود در عرفان باباطاهر
• عشق، عاشق و معشوق در تأملات عرفانی باباطاهر
• دوبیتی¬های باباطاهر:
• تصویرگری در دوبیتی¬های باباطاهر
• معرفی، نقد و بررسی آثار باباطاهر
• اشعار پورفریدون در نسخه¬های چاپی اشعار باباطاهر
• فهلویات در شعر باباطاهر
• صنایع لفظی در دیوان باباطاهر
• عاشقانه ¬های محلی باباطاهر
• مباحث زبان شناسیک باباطاهر
• جایگاه باباطاهر در شعر عارفانۀ فارسی
• تأثیر باباطاهر بر شاعران دوبیتی سرای اعصار بعد
• اشعار الحاقی باباطاهر
• زیبایی شناسی و فرانوگرایی در شعر باباطاهر
• شگردهای زبانی در دوبیتی¬های باباطاهر
• دربارۀ تصحیح انتقادی دیوان باباطاهر
• وزن فهلویات باباطاهر
• تاریخ روزگار باباطاهر:
• سلجوقیان و رابطۀ آنان با صوفیه
• شرح حالات و احوال باباطاهر
• جایگاه معنوی باباطاهر درکشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و افغانستان:
• جایگاه معنوی باباطاهر درکشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و افغانستان
• نگاه خاورشناسان به باباطاهر:
• نگاه خاورشناسان به باباطاهر
• کتاب¬شناسی باباطاهر:
• کتاب¬شناسی باباطاهر