اطلاعات همایش

همایش
یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ
از 1395/10/27 لغایت 1395/10/29
– -حفاظت و اتوماسیون در نیروگاهها، شبکه های انتقال و توزیع
– -امنیت و قابلیت اطمینان در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون
– -اتوماسیون و حفاظت شبکه های هوشمند الکتریکی
– -کاربرد مفاهیم اینترنت اشیاء (IoT) در حفاظت و اتوماسیون سیستم های قدرت
– -طرح های حفاظت از سلامت شبکه برق (SIPS)
– -سیستم های حفاظتی خاص(SPS)
– -پایش،کنترل و حفظ گسترده سیستم های قدرت WAMPAC
–- ارائه روشها و الگوریتم های جدید اتوماسیون و حفاظت در سیستم های قدرت
– -اثرات تولیدات پراکنده در حفاظت سیستم های قدرت
–- امنیت سایبری در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون و ارتباطات
– -بومی سازی سیستم های حفاظتی و اتوماسیون
– -مکان یابی خطا در شبکه های انتقال و توزیع
– -نگهداری،تعمیرات و بهره برداری سیستم های اتوماسیون و حفاظت
– -سنسور های هوشمند و زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته (AMI)
– -سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون
– -استاندارد ها و پروتکل های ارتباطی در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون
– -کاربرد سیستم های نوین مخابراتی در حفاظت و اتوماسیون شبکه های برق
– -سازگاری الکترومغناطیسی در سیستم های حفاظتی
– -سیستم زمین و سیستم حفاظتی
– -طراحی محدود کننده های جریان خطا (FCL)
––-قوس ناگهانی (Arcflash) در تجهیزات برقی و راه های کاهش خطرات آن
– -حفاظت اضافه ولتاژ در شبکه های قدرت
– -حفاظت سیگنالینگ و اتوماسیون سیستم های رانش ریلی برقی