اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس ملی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن صنفی مهندسان معمار استان آذربایجان شرقی

تاریخ
از 1395/12/19 لغایت 1395/12/20
هنر و معماری
• ایده، کانسپت، فرایند، عناصر و روشهای طراحی
• سبک ها، نظریه ها و مکاتب هنر و معماری
• نوآوری و تکنولوژی های نو در هنر و معماری
• معماری همساز با اقلیم و انرژی
• هنر، معماری و شهرسازی اسلامی
• هنر، فرهنگ و معماری بومی
• معماری منظر، طبیعت و معماری سبز
• مرمت، حفاظت و نوسازی آثار تاریخی
• زیبایی شناسی در هنر، معماری و فضای شهری
• هنر و معماری دیجیتال، پارامتریک و هوشمند
• تزیینات، دکوراسیون و معماری داخلی
• نورپردازی و آکوستیک
• اخلاق، ارزش ها و چالش های حرفه ای
• آیین نامه ها، مقررات و ضوابط معماری