اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس ملی تعلیم و تربیت،روانشناسی،حقوق و مطالعات اجتماعی

تعداد مقالات
0

همراه
09332698971

تلفن ثابت
04436261640

ایمیل
aconfpsy@gmail.com
وب سایت www.psy97.ir/fa

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی زرقان

تاریخ
از 1397/03/01 لغایت 1397/03/01
• علوم تربیتی
• روانشناسی
• حقوق
• علوم انسانی