اطلاعات همایش

همایش
نخستین همایش ملی قرآن و عترت از منظر اسلام شناسان ایران و جهان

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

تاریخ
از 1395/12/25 لغایت 1395/12/26
-جایگاه اخلاق در فرهنگ قرآن از منظر عترت
-وحدت اسلامی بر پایه قرآن و عنرت
-فقه اخلاق مدار ضامن سلامت و سعادت جامعه در عرف قرآن
-حکومت دینی از منظر قرآن و عترت
-اخلاق و سیاست در قرآن و تعالیم عترت
-کرامت انسان و حرمت آن در نگاه قرآن و عترت
-تحمل، سعه صدر، احترام به نظر دیگران (شور و مشورت) و مدارا از صفات برجسته پیامبر در قرآن
-واکاوی صفات نیک اخلاقی در آیات قرآن
-جایگاه عقل و اندیشه در قران و تعالیم اهل بیت
-ستیز قرآن و عترت با جهل و خرافه
-اهداف جامعه دینی از نگاه قرآن و عترت
و سایر موضوعات مرتبط