اطلاعات همایش

همایش
اولین کنگره استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران (آذربایجان غربی)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

تاریخ
از 1395/12/08 لغایت 1395/12/09