اطلاعات همایش

همایش
دومین کنگره ملی ورزش و بیماری ها

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

تاریخ
از 1395/12/19 لغایت 1395/12/20
-ورزش و سرطان
-ورزش و بیماری های متابولیک
-ورزش و پوکی استخوان
-ورزش و انسداد عروقی
-ورزش و التهاب
-ورزش و بیماری های تحلیل عصبی
-ورزش و بیماری های خود ایمنی
-اختلالات رفتاری و روانشناختی