اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی مدیریت انسانی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
وزارت دفاع

تاریخ
از 1395/12/08 لغایت 1395/12/08