اطلاعات همایش

همایش
اولين همايش ملي سامانه هاي شبيه ساز

تعداد مقالات
0

همراه
9177948944

تلفن ثابت
051-38806168

ایمیل
ncss@um.ac.ir
وب سایت www.ncss.um.ac.ir

برگزار کننده
آقاي دكتر حميدرضا پوررضا

تاریخ
از 1397/02/05 لغایت 1397/02/06
• مدلسازي و مباني نظري شبيه سازي
• سامانه هاي حرکتي
• گرافيک کامپيوتري، موتورهاي بازي و روشهاي توليد تصوير
• واقعيت مجازي، واقعيت افزوده و واقعيت آميخته
• سامانه هاي نمايش تصوير و تکنيک هاي تصويرسازي
• سخت افزار در حلقه و شبيه سازي سخت افزاري
• شبيه سازهاي مبتني بر عامل
• شبيه سازهاي نهفته و بلادرنگ
• شبيه سازي نرم افزاري و نرم افزارهاي شبيه ساز
• شبکه سازي شبيه سازها و شبيه سازي توزيع شده يا موازي
• ساخت شبيه سازهاي مقياس پذير
• شبيه سازهاي ترکيبي با سامانه هاي فناوري اطلاعات و سيستم هاي پشتيبان تصميم شبيه ساز
• سامانه هاي ردياب و موقعيت ياب
• اثربخشي آموزشي و ارزيابي عملکرد
• مدلسازي و شبيه سازي سيستم هاي پيچيده
• فناوريهاي نوين شبيه سازي
• عوامل انساني و علوم شناختي
• هوش مصنوعي
• فعاليت هاي صنعتي شامل سامانه هاي شبيه ساز کاربردي (شبيه سازهاي دريايي، هوايي، ريلي، خودرويي، هوافضايي، پزشكي، تفريحي)