اطلاعات همایش

همایش
گيلان در گستره ی تاريخ صفويه

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه گیلان

تاریخ
از 1394/12/13 لغایت 1395/12/13
-جغرافیای تاریخی گیلان و شهرهای آن
-مناسبات گیلانیان با مناطق همجوار و حکومت مرکزی
-سیاحان و گیلان
-اوضاع اجتماعی گیلان در دوره حکومت های محلی و صفویه
-نقش اقتصادی گیلان در عصر صفویه
-اوضاع مذهبی گیلان در عصر صفویه
-ادبیات در عصر صفویه
-دست آوردهای فرهنگی گیلان در عصر صفویه
-تاریخ نگاری محلی گیلان در عصر صفویه