اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی پژوهش های نوين در علوم دامی (با محوريـت تنش های محيطي)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه بیرجند

تاریخ
از 1395/03/06 لغایت 1395/03/07
-تغذیه طیور
-تغذیه نشخوراکنندگان
-فیزیولوژی دام و طیور
-اصلاح و ژنتیک دام