اطلاعات همایش

همایش
اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
گروه تاریخ پژوهی

تاریخ
از 1394/06/20 لغایت 1394/06/20
-آب، خاک،اقلیم
-اقتصاد کشاورزی
-زراعت، اصلاح نباتات و به نژادی
-علوم دامی و دامپزشکی
-محیط زیست، منابع طبیعی و شیلات
-رسانه و آموزش در ترویج تغذیه سالم
و غیره