اطلاعات همایش

همایش
کرسي های آزاد انديشي و مناظره های رضوی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه گیلان

تاریخ
از 1394/02/28 لغایت 1394/02/28
-اخلاق و مناظره های رضوی
-ابعاد علمی و مناظره های رضوی
-بررسی مقایسه ای مناظره های رضوی با سایر متفکران
-فضای فکری و تاریخ عصرحکومت عباسی و مناظره های رضوی
-موضوعات مرتبط با عنوان همایش