اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن مديريت ايران واحد خراسان

تاریخ
از 1394/07/16 لغایت 1394/07/16