اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی مدیریت ورزشی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

تاریخ
از 1394/02/30 لغایت 1394/02/31