اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و توسعه

تعداد مقالات
0

همراه
09953225522

تلفن ثابت
021-75038338

ایمیل
info@icmet.ir
وب سایت www.icmet.ir/fa

برگزار کننده
دانشگاه جورجیا

تاریخ
از 1397/04/23 لغایت 1397/04/23
• مديريت بازرگاني و بازاريابي
• رفتار مصرف کننده
• برند سازي
• بازاريابي صنعتي
• بازاريابي رابطه مند
• بازاريابي و شبکه هاي اجتماعي
• بازاريابي در فضاي مجازي
• بازاريابي عصبي
• مديريت ارتباط با مشتري
• بازاريابي بين المللي و صادرات
• تجارت جهاني
• مديريت فروش
• مديريت مذاکره
• مديريت استراتژيک
• و ساير موضوعات مرتبط با مديريت بازرگاني و بازاريابي
• مديريت مالي و حسابداري
• چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت مالي
• رويكردهاي حسابداري و مديريت مالي
• مباحث جديد مديريت مالي و حسابداري در جهان
• بازايابي مالي
• اخلاق حرفه اي در حسابداري و مديريت مالي
• مهندسي مالي
• حسابداري دولتي و صنعتي
• بازارهاي پولي و مالي
• مديريت سرمايه گذاري پيشرفته
• و ساير موضوعات مرتبط با مديريت مالي و حسابداري
• - مديريت دولتي
• مديريت منابع انساني
• تحول سازماني
• مديريت استراتژيک
• مديريت منابع انساني
• خط مشي گذاري
• مديريت دولتي نوين
• رفتار سازماني
• مديريت تطبيقي و توسعه
• دولت الکترونيک
• مديريت آموزشي
• و ساير موضوعات مرتبط با مديريت دولتي
• مديريت صنعتي و سيستم
• مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه
• داده کاوي و کشف دانش
• مديريت زنجيره تامين
• مديريت توليد و عمليات
• توليد بدون کارخانه
• شبيه سازي عامل بنيان
• پويائي شناسي سيستم ( System Dynemics)
• طرح ريزي واحد هاي صنعتي
• مديريت کارخانه
• تئوري هاي تصميم گيري
• و ساير موضوعات مرتبط با مديريت صنعتي
• کارآفريني
• کارآفرینی در جهانگردی و توریسم
• کارآفريني فردي
• کارآفريني سازماني
• کارآفريني اجتماعي
• کسب و کار جديد
• کارآفريني فناورانه و کارآفريني
• هدايت و رهبري در کارآفريني
• راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان‎ها
• موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
• چالش‎هاي موجود در توسعه سازمان‎هاي نوآور و كارآفرين
• کارآفريني اسلامي
• و ساير موضوعات مرتبط با کارآفريني
• اقتصاد
• اقتصاد کشاورزی
• مديريت اقتصاد
• اقتصاد بازرگاني
• اقتصاد عمومي و دولتي
• اقتصاد منابع
• رويکردهاي نوين در اقتصاد جهاني
• اقتصاد جهاني
• حسابداری صنعتی
• حسابداری دولتی
• حسابداری حسابرسی
• حسابرسی
• و ساير موضوعات مرتبط با اقتصاد
• توسعه
• توسعه اقتصادی
• توسعه گردشگری
• توسعه آموزش
• توسعه کشاورزی
• توسعه صنعت
• توسعه روابط بین الملل
• توسعه سیاسی
• توسعه اجتماعی
• توسعه فرهنگی
• اشتغال و توسعه کارآفرینی
• تولید ناخالص ملی و داخلي
• توسعه سرمايه گذاري
• ارزیابی طرحهای توسعه
• سرمايه گذاري داخلي و خارجي
• توسعه ، سياستگذاري، برنامه ريزي و مديريت
• سياست گذاري و خط مشي گذاري در توسعه کشور
• آسيب شناسي برنامه هاي توسعه صنعت
• فرصت ها و چالش های توسعه در چشم انداز آينده صنعت ايران
• ارزیابی پتانسیل ها و توانمنديهاي صنعت در توسعه پايدار كشور
• ارزيابي طرح هاي توسعه در سطوح محلي، ملي و منطقه اي
• اهميت و نقش ايجاد زير ساختها در توسعه
• مطالعات تطبیقی سیاست های توسعه در دنیا
• فرآيند جهانی شدن و توسعه
• بررسی هماهنگی های بین سازمانی در توسعه
• نقش منابع انساني در توسعه
• نقش و تأثير مديريت در توسعه
• نقش دولت در توسعه
• نقش سازمان هاي متولي در توسعه
• نقش و تأثير متقابل امنيت بر توسعه
• نقش بخش ها و سازمان های خصوصی در رونق
• استراتژی های فوری برای توسعه
• منابع انسانی و آموزش راستای توسعه
• گردشگری و توسعه پایدار
• جهانی شدن و فرآیند توسعه
• زیرساخت ها جهت توسعه
• توسعه روستایی
• و سایر زمینه های مرتبط