اطلاعات همایش

همایش
همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه پیام نور استان گیلان

تاریخ
از 1394/03/01 لغایت 1394/03/01
محورهای میان‌رشته‌ای:
-فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی
-مدیریت تحول علوم انسانی
-الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
محورهای رشته‌ای:
-اقتصاد اسلامی
-تعلیم و تربیت اسلامی
-جامعه‌شناسی اسلامی
-ارتباطات و رسانه اسلامی
-روانشناسی اسلامی
-علوم سیاسی اسلامی
-فقه و حقوق اسلامی
-مدیریت اسلامی
-هنر و معماری اسلامی