اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی ، منطقه ی آبزی پروری ماهیان دریایی " توسعه پایدار پرورش ماهی در قفس"

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

تاریخ
از 1394/11/27 لغایت 1394/11/29
-تكثير ، پرورش و فناوری های نوین
-پرورش در قفس
-مدیریت بهداشت و بیماری‌ها
-اکولوژی و اثرات متقابل زیست محیطی در آبزی پروری
-بیولوژی و فیزیولوژی آبزیان
-بیوتکنولوژی و اصلاح نژاد آبزیان اقتصادی
-مهندسی آبزیان
-مدیریت و بازسازی ذخایر آبزیان
-مدیریت، اقتصاد و بازاریابی محصولات شیلاتی
-فرآوری محصولات شیلاتی