اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
42688448 - 013

ایمیل
guilan.csc2015@gmail.com

برگزار کننده
دانشگاه گیلان

تاریخ
از 1394/08/27 لغایت 1394/08/28
• الگوریتم های فراابتکاری
• شبکه های عصبی
• روش های نرم در آمار
• سیستم های هوشمند
• یادگیری ماشین
• کاربردهای محاسبات نرم