اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی " برق ، مخابرات و پژوهشهای نیاز محور"

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی خاوران

تاریخ
از 1394/09/26 لغایت 1394/09/26
• الکترونیک
• سیستم های و مدارهای مجتمع خطی آنالوگ و دیجیتال
• تکنولوژی قطعات نیمه هاری
• نانو الکترونیک و الکترونیک نوری
• پردازش سیگنال های دیجیتال
• مخابرات
• کدینگ و رمزنگاری و امنیت شبکه
• پردازش سیگنال (صوت و تصویر)
• مخابرات ماهواره ای
• مخابرات سیار
• مخابرات و تجهیزات نوری
• میدان ، امواج و ماکروویو
• نویز در تصاویر ماهواره ای
• انتقال و دریافت اطلاعات
• کنترل
• سیستم های کنترل هوشمند
• کنترل بهینه و بهینه سازی
• اتوماسیون و کنترل صنعتی
• مدلسازی و شناسایی سیستم
• تحقیق خطاو پایش عملکرد سیستم ها
• کنترل دیجیتال
• قدرت
• ماشین های الکتریکی و الکترونیک
• کیفیت توان
• شبکه های توزیع
• برنامه ریزی و مطالعات سیتمهای قدرت
• مدیریت و بهینه سازی سیستمهای قدرت
• مهندسی پزشکی
• ابزار دقیق پزشکی
• بیومتریک و اندازه گیری زیست
• تصویر برداری و پردازش تصاویر پزشکی
• پردازش سیگنال حیاتی
• تجهیزات پزشکی و استانداردها و تائیدیه های همان دستگاهها در تجاری سازی
• روش های مدلسازی سیستم های بیولوژیک
• مهندسی توانبخشی و بالینی
• سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی مراقبت سلامت و پزشکی از راه دور