اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-88224716

ایمیل
info@mseconf.com

برگزار کننده
موسسه مدیران ایده پرداز و تاچ

تاریخ
از 1394/09/27 لغایت 1394/09/27
-مدیریت استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، تحلیل رقابتی ادغام و خرید، پیمان‎های استراتژیک، شیوه مدیریت شرکت های هولدینگ، پیاده سازی استراتژی وموانع موفقیت آن، سازگاری مولفه های مختلف استراتژی با ساختار، طراحی ساختار سازمانی، پیاده سازی ساختار سازمانی

مدیریت کیفیت، بهره‎-وری و تعالی سازمانی
مدیریت کیفیت فراگیر مفاهیم و ابزارها، تعالی سازمانی، سیستم‎های کیفیت، بهره‎وری، مدیریت عملکرد، روش‎های حل مساله
-رهبری و رفتار سازمانی
رهبری، رهبری تغییر و تحول، رهبری اخلاقی، ابعاد رفتاری رهبری شرکت‎های بزرگ و هولدینگ‎ها، رهبری سازمانی در شرایط بحرانی، توانمندی‎های هیجانی رهبران، اثربخشی کار تیمی، فرهنگ سازمانی اثربخش، عوامل سازمانی موثر بر‎نوآوری، موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمان‎ها، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی، مدیریت تعارض، مدیریت استرس، کار تیمی، مذاکره

-مدیریت تولید، فرآیند و عملیات
مدیریت تولید و عملیات، مدیریت زنجیره تأمین، پژوهش عملیاتی، مدیریت پروژه، مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی، مدیریت لجستیک، چابکی در سازمان

-مدیریت اجرایی ، دولتی
مدیریت فرآیند‎ها ، مدیریت در سازمان‎ها

-مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
مدیریت دانش و اطلاعات، روش شناسی سیستم‎های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی، دولت و خدمات الکترونیکی، استراتژی الکترونیکی، مدل‎های کسب و کار الکترونیکی، ارزیابی آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی، تجارت از طریق تلفن همراه، سلامت و بهداشت الکترونیک، مدیریت تغییر و مهندسی فرآیندها، هوشمندی کسب و کار، بانکداری الکترونیک، راه حل های الکترونیکی سازمانی سیستم‎های برنامه‎ریزی منابع، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک، تدارکات الکترونیک، و ...، نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات، همکاری و اتحادهای الکترونیک

-مدیریت منابع انسانی
توسعه منابع انسانی، آموزش، جانشین پروری، سیستم‎های جبران خدمات، سیستم ارزشیابی مشاغل، سیستم های مدیریت عملکرد کارکنان، ایمنی و بهداشت، روابط کار، انتخاب و جامعه پذیری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، منابع انسانی الکترونیک، مدیریت منابع انسانی در شرکت های هولدینگ، مدیریت کارکنان دانشور، برنامه‎های نگهداشت دانشوران، نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی، طراحی سیستم‎های حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادی، حسابرسی و ممیزی HRM

-مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
استراتژی تکنولوژی، مدیریت نوآوری، مدیریت تحقیق و توسعه، سیاست گذاری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی

-مدیریت بازار
استراتژی بازار، تحقیقات بازار، بازاریابی بین‎المللی، بازاریابی خدمات، مدیریت ارتباط بامشتریان، تبلیغات، قیمت گذاری، کانال‎های بازاریابی، مدیریت برند

-اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
شناسایی مسایل اخلاقی در سازمان‎ها، ریشه‎های بروز مسایل اخلاقی، پیامدهای مشکلات اخلاقی در سازمان‎ها، روش‎های غنی سازی فرهنگ سازمانی از منظر اخلاق سازمانی، اخلاق حرفه‎ای، مدیریت پیش گیرانه مسایل اخلاقی، تدوین و ترویج کدهای اخلاقی، مهارت‎های حل مسائل اخلاقی، مبانی فلسفی سازمان و نظریه‎های سازمانی، مبانی فلسفی نظریه‎های مدیریت، نقد و مقایسه مکاتب فلسفی سازمان و مدیریت و مطالعات تطبیقی

-حاکمیت سازمانی و مسئولیت اجتماعی
نقش‎های هیئت مدیره، نظام پاسخگویی، نظام حاکمیت در سازمان‎ها و شرکت‎های هولدینگ، فرآیندهای هیئت مدیره، روابط بین شرکت مادر و شرکت‎های اقماری، اثربخشی هیئت مدیره، تأثیر عملکرد سازمان‎ها بر مسایل اجتماعی و زیست محیطی، نقش‎های اجتماعی سازمان‎ها، استمرار و رشد پایدار نظام های مدیریتی

-کارآفرینی
کارآفرینی فردی، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کسب و کار جدید، کارآفرینی فناورانه، و کارآفرینی، هدایت و رهبری در کارآفرینی، راهکارهای توسعه فرهنگ نوآوری در سازمان‎ها، موانع توسعه خلاقیت فردی و سازمانی، چالش‎های موجود در توسعه سازمان‎های نوآور و کارآفرین، کارآفرینی اسلامی
-اقتصاد کسب و کار
اقتصاد بازرگانی، اقتصاد انرژی، اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد کشاورزی کاربردی، اقتصاد مدیریت کاربردی، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد منابع، اقتصاد شهری و روستایی، اقتصاد برنامه ریزی کاربردی، اقتصاد بخش عمومی، تجارت بین الملل، اقتصاد سلامت، اقتصاد بهداشت