اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی و مطالعات آموزش و پرورش

تعداد مقالات
0

همراه
09383137171

تلفن ثابت

ایمیل
mepe2015.conf@yahoo.com

برگزار کننده
اداره آموزش و پرورش تربت حیدریه

تاریخ
از 1394/12/20 لغایت 1394/12/20
مدیریت
-مدیریت اسلامی
-مدیریت دولتی
-مدیریت بازرگانی
-مدیریت صنعتی
-مدیریت اجرایی
-مدیریت دانش
-تجارت الکترونیک
-مدیریت گردشگری و جهانگردی
-مدیریت منابع انسانی ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی
-سیستم های مدیریت اطلاعات
-مدیریت و کارآفرینی
-مدیریت مالی
-مدیریت استراتژیک
-مدیریت امور فرهنگی
- مدیریت رسانه
-مدیریت آموزشی
مدیریت آموزش عالی
-سایر موضوعات مرتبط با مدیریت
علوم تربیتی
-تعلیم و تربیت اسلامی
-برنامه ریزی آموزشی
-برنامه ریزی درسی
-آموزش و پرورش ابتدایی
-آموزش پیش دبستانی
-تکنولوژی آموزشی
-تحقیقات آموزشی
-مدیریت آموزشی
-فلسفه تعلیم و تربیت
-آموزش و پرورش تطبیقی
-جامعه شناسی آموزش و پرورش
-آموزش عالی
-آموزش الکترونیک
-سایر موضوعات مرتبط با علوم تربیتی
علوم روانشناسی
-روانشناسی بالینی
-روانشناسی تربیتی
-روانشناسی شخصیت
-روانشناسی صنعتی و سازمانی
-روانشناسی عمومی
-سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
-روانشناسی سلامت
-روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
مطالعات آموزش و پرورش
-آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان
-آموزش و پرورش و روش های نوین تدریس
-آموزش و پرورش و آسیب های اجتماعی
-آموزش و پرورش و آموزش عالی
-آموزش و پرورش و هویت ایرانی اسلامی
-آموزش ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست، زبان انگلیسی و ...
-سایر موضوعات مرتبط با مطالعات آموزش و پرورش
محور ویژه
-آموزش و پرورش و مردم، همدلی و هم زبانی؛ چالش ها و راهکارها